پیس کمپ پورتال

فروش ماهی

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس 

در اینبخش مجموعه اي جدید از عکس و متن تبریک روز مهندس را مرور میکنیم. 5 اسفندماه برابر اسـت با روز مهندس، دراین روز مقام و جایگاه مهندسان کشورمان گرامی داشته میشود، افراد می‌توانند با بـه اشتراک گذاری پست ها و استوری هاي متنوعی، فرارسیدن این روز رابه مهندسان کـه در میان خانواده، دوستان و آشنایان شان هستند را تبریک گویند. در ادامه این مجموعه زیبا را می‌بینیم.

 

عکس پروفایل تبریک روز مهندس جدید

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

تقدیم بـه تمام کسانی کـه مهندسی را درک کردند، بـه تمام کسانی کـه پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ي رفاه تا بیکران، بـه تمام کسانی کـه خودرا شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، بـه تمام کسانی کـه لذتش را فهمیدند نه آنان کـه تنها بـه نامش خوانده شدند…

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

گالیله گفته: “بنای هستی بر مبنای هندسه اسـت.” هم چنین کورش کبیر گفته اسـت: دست هایي کـه میسازند مقدس ترند از لب هایي کـه دعا می خوانند. روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس بر تمامی مهندس ها خجسته باد. بـه امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان ایران.

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

متن تبریک روز مهندس

مهندسان عمران دنیا واقعی را می سازند.

مهندسان کامپیوتر دنیای جادویی را می ‌سازند.

مهندسان برق و الکترونیک دنیا را بهم متصل می کنند.

مهندسان مکانیک دنیا رابه حرکت وا می‌دارند.

روز مهندس بر همه ی مهندسان مبارک

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

متن ادبی تبریک روز مهندس

روز مهندس بـه یاد همه ی مهندسینی اسـت کـه سختی‌ها و مشقت‌هاي رسیدن بـه این جایگاه را لمس کرده اند. مهندسی در واقع علم خدا در طبیعت اسـت. فقط یک مهندس اسـت کـه بـه قدرت خداوند از این زاویه نگاه میکند. تنها یک مهندس اسـت کـه بـه همه ی چیز از زاویه علت و معلول نگاه میکند. در نگاه یک مهندس هیچ چیز نمی تواند خارج از منطق و نظم اتفاق بیفتد. یک مهندس از زاویه دیگری جهان را می بیند.

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

یکم تا هفتم اسفند

هفته مهندسی و پنجم اسفند روز مهندس

بر همه ی مهندسان ایران زمین

بـه ویژه مهندسان مکانیک خجسته باد

شکوفایی تمدن بشر

برآیند ایده هاي مهندسین تلاشگر اسـت…

روزتان گرامی باد

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

عکس و متن تبریک روز مهندس سال 99 | عکس نوشته های تبریک روز مهندس

می تواني دکتر باشی و زندگی‌‌ها را نجات دهی‌. می تواني حقوق‌دان باشی و از حقی دفاع کنی‌. می تواني سرباز باشی و از زندگی بسیاری دفاع کنی. و می توانی مهندس باشی و همه ی اینکار‌ها رابا هم انجام دهی. دانشمندان آنچه راکه هست کشف میکنند و مهندسان انچه راکه نیست خلق می کنند. روز مهندس مبارک.