پیس کمپ پورتال

فروش ماهی

بهترین طالع بینی سال 1400 – 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

بهترین طالع بینی سال 1400 – 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

بهترین طالع بینی سال 1400 – 2021 

در اینبخش بهترین طالع بینی سال 1400 – 2021 را مرور میکنیم. بعد ورود بـه سال جدید سرنوشت مـا نیز دچار تغییراتی میشود، در آغاز هر سال با اتفاقات جدید رو بـه میشویم و هم چنین انسان هاي بیشتری سر راه مـا قرار خواهند گرفت. پیش گویی ها می‌گویند کـه سال جدید، بر عکس سال قبل با اتفاقات بسیار خوشنود کننده اي از راه می‌رسد. امسال میتواند بهترین فرصت برای ارتقاء کسب و کار باشد.

 

طالع بینی جدید سال 1400 – 2021

در حالیکه طالع بینی سال ۲۰۲۱ خبر از سالی خوب میدهد، چیزهایی هستند کـه در بازرسی مـا نبوده و باید نسبت بـه انها بیشتر آگاه باشیم. بهمین دلیل اسـت کـه میخواهیم با طالع بینی سال ۲۰۲۱ و پیشبینی دراین مورد بـه کمک شـما بیاییم. بطور کلی می‌تواند گفت کـه سال ۲۰۲۱ تغییرات مثبتی برای متولدین تمام بروج فلکی بـه همراه دارد ودر کل شادی و حال و هوای خوب را برای تمام مردم بـه همراه خواهد داشت.

 

طالع بینی برج حمل در سال جدید

آن ‌طور کـه در طالع بینی متولدان برج حمل درسال ۲۰۲۱ دیده میشود، سال آینده بـه احتمال فراوان بسیار مثبت برای متولدین این برج آغاز شده و اسانی در کار و بطور کلی خوش شانسی را در پی دارد. انتظار میرود کـه روابط شـما درسال آینده میلادی با دوستان و همکارانتان رفته رفته التیام یابد گرچه عده اي از روابط و دوستی هایتان نیز بـه اتمام خواهند رسید.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

درحدود اواسط سال ۲۰۲۱ نیز شرایط خاص ستارگان میتواند چالش هاي جدیدی در کار را برای شـما ایجاد کند. خونسردی خودرا حفظ نموده و بازرسی افکار منفی تان را دراین دوره داشته باشید. در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نیز تعداد زیادی از اهداف اصلی شـما در زمینه شغلی محقق خواهد شد اما طالع بینان بـه متولدان برج حمل توصیه میکنند کـه خلق و خویتان را تحت نظارت داشته باشید.

 

درسال جدید گاهی اوقات هزینه هاي شـما افزایش خواهد یافت پس بهتر اسـت کمی مراقب باشید. توصیه می‌شود در بازار سرمایه و بورس کمی محتاط عمل کنید. در ماه هاي پایانی سال ۲۰۲۱ فرصت بهتری برای دستاوردهای اقتصادی و رشد و پیشرفت خواهید داشت. در زمینه عشق نیز سال خوبی در پیش دارید و تمرکزتان را روی لذت بردن بگذارید زیرا حمایت و اعتماد عشق زندگی تان را همراه خواهید داشت.

 

طالع بینی برج ثور در سال 2021

موقعیت ستارگان درسال ۲۰۲۱ برای متولدان برج ثور بسیار خوب و حمایت کننده اسـت. درسال جدیدی میلادی از لحاظ دانش و شخصیت پیشرفت کرده ودر زمینه شغلی نیز موفق خواهید بود. راه هاي جدید و خلاقانه اي برای انجام کارها یافته و این موضوع شرایط را برای شـما التیام خواهد بخشید. بطور کلی سال آینده سال شادی برایتان خواهد بودو عملکردتان التیام خواهد یافت.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

ممکن اسـت بعضی روزهای سال آینده میلادی احساس بی انگیزگی کنید اما این دوره کوتاه بوده و شرایط بر وفق مراد شـما پیش خواهد رفت. در زمینه مالی، درسال جدید فرصت هاي بسیاری خواهید داشت تا از منفعت مالی سود ببرید. اما در روزهایی از سال در زمینه تعهدات اجتماعی وادار بـه صرف هزینه خواهید شد. با پیش رفتن سال، شرایط شـما برای بدست آوردن فرصت هاي مالی خوب التیام خواهد یافت.

 

انتظار میرود درسال آینده از بن بست شغلی یا فشاری کـه برای تایید از سوی دیگران احساس می‌کنید خارج خواهید شد. بخاطر محتاط بودنتان ممکن اسـت از چنین تغییرات بزرگی واهمه داشته باشید اما شرایط طوری اسـت کـه از منطقه امن تان برای داشتن یک زندگی واقعی خارج شوید. این تغییر بـه معنای رفتن بـه یک مسیر جدید مانند شراکت، شغل جدید یا ترجیح هاي اجتماعی متفاوت باشد.

 

طالع بینی برج جوزا در سال 1400

درسال ۲۰۲۱ انتظار جستجوی زیادی در درون خودرا داشته باشید. سال جدید ممکن اسـت بـه معنای تغییر فلسفه زندگی تان باشد یا باورهایتان نسبت بـه جهان و تجارب شـما در آن بـه کلی تغییر کند. ممکن اسـت باورهای دینی یا سیاسی تان بـه کلی تغییر نماید یا حتی زمینه شغلی و کاری تان را تغییر دهید. در هر صورت وادار خواهید شد خودرا از محدودیت هاي اجتماعی یا گفتمان هاي شخصی محدود کننده رها کنید.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

درسال ۲۰۲۱ باید تجارب و دانش تان را توسعه دهید. سفر برای اهداف شغلی یا تحصیلی می‌تواند شـما رابه مکان هاي جذاب و جدیدی ببرد. اگر بـه نوشتن کتاب، سخنرانی در ملاء عام یا بـه اشتراک گذاشتن تجربیاتتان با مخاطبان عمومی فکر کرده‌اید سال ۲۰۲۱ وقت مناسبی اسـت. بطور کلی میتوان گفت کـه درسال ۲۰۲۱ شـما بیش از هر زمان دیگری معروف خواهید شد. 

 

طالع بینی برج سرطان سال جدید

کسانی کـه متولد برج سرطان هستند باید بدانند کـه وقتی احساس امنیت می‌کنید شرایط کاری و عملکرد بهتری دارید، چـه از طریق ارتباط با دوستان یا جامعه باشد و چـه چسبیدن بـه چیزهایی کـه با آنها احساس اهمیت میکنید. با این وجود درسال جدید ممکن اسـت بـه این باور برسید کـه بهتر اسـت تنهایی وارد عل شوید یا خارج از منطقه ایمن تان حرکت کنید تا بـه پتانسیل واقعی خود دست یابید.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

هم چنین ممکن اسـت تصمیم بگیرید یک ارتباط عاشقانه و عمیق تر داشته باشید در حالی‌کـه یاد میگیرد با الگوها و عادات وابستگی بـه عشق خود بیشتر آشنا شوید. شاید درسال جدید وادار شوید از یک روان شناس یا درمانگر برای بازگرداندن قدرت شخصی و فراموش کردن دوران سخت عاطفی تان کمک بگیرید. سال جدید با التیام زخم هاي عمیق برای شـما همراه خواهد بود.

 

سال ۲۰۲۱ ممکن اسـت گاهی از لحاظ مالی و اقتصادی با سختی برایتان همراه باشد پس در هزینه کردن محتاط تر عمل کنید. سال ۲۰۲۱ سال بسیار مهمی برای سلامت شـما خواهد بود پس بین زندگی و کارتان توازن برقرار کرده و رابطه خود با بدن‌تان را التیام بخشید. سال جدید وادار خواهید شد با چیزهایی کـه در بازرسی شـما نیستند کنار بیایید تا آرامش ذهنی بیشتری داشته باشید.

 

طالع بینی برج اسد در سال 2021

سال ۲۰۲۱ سال انجامش بده یا ولش کن برای شـما خواهد بود. برای متولدین برج اسد سال ۲۰۲۱ شغل و شراکت از بیشترین اهمیت برخوردار اسـت. شاید بهتر باشد درسال جاری اگر شغلتان را دوست ندارید آنرا رها کنید. هم چنین فرصت هاي زیادی برای دیدار و آشنایی با افراد جدید خواهید داشت کـه بسیار بشما کمک کرده و حامی شـما در کارهای بزرگ خواهند بود.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

بهتر اسـت درسال آینده دنبال افرادی باشید کـه بخواهند در درازمدت همراه شـما باشند، چـه در زمینه شغلی و چـه روابط شخصی و عاشقانه. سال ۲۰۲۱ بسیار در مورد آینده خود و چیزی کـه از زندگی می‌خواهید فکر خواهید کرد. گرچه انسان بسیار قوی هستید اما گاهی اوقات ممکن اسـت بـه تایید دیگران نیاز داشته باشید. در مورد رابطه با جنس مخالف بسیار جدی‌تر عمل کنید و کارهای تیمی را فراموش نکنید.

 

از روابط کوتاه مدت و ناسالم خودداری کرده و بدانید کـه گزینه هاي مناسبی پیدا خواهید کرد. سال ۲۰۲۱ بیشتر متکی بخود خواهید بودو با درس هاي بزرگی کـه یاد خواهید گرفت بر ترس ها و احساس عدم خاطرجمعی غلبه خواهید کرد. درسال جدید از لحاظ کاری و اعتبار شخصی با تغییرات مثبت زیادی روبه‌رو میشوید و بطور کلی موفقیت کاری در طالع شـما دیده می‌شود.

 

طالع بینی برج سنبله 2021

شـما مخلوق نظم و انضباط و سخت کوشی هستید اما گاهی اوقات ممکن اسـت بیش از حد روی انجام کارها بـه شکلی خاص تمرکز داشته یا بیش از حد سختگیری کنید. شاید سال جدید وادار شوید کاری کـه برایش بسیار وقت و اهمیت اختصاص داده اید اما بـه خاطرش کمتر مورد تمجید قرار گرفته اید را رها کنید. پس انتظار تغییر شغل یا عوض کردن کارتان را داشته باشید.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

بدین ترتیب ممکن اسـت برای برنامه ریزی بهتر برای آینده خود دچار چالش شوید. سال ۲۰۲۱ سالی مملو از فرصت ها، وظایف و مسئولیت ها برای شـما خواهد بود. بسیار مهم اسـت کـه تنها بـه چیزهایی بله بگویید کـه واقعاً برایتان اهمیت و معنا داشته ودر قبالش چیزهایی مهم و قابل توجه نصیب تان شود. اهداف و شغلتان درسال ۲۰۲۱ برایتان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهند بود.

 

شاید تصمیم بگیرید مکان زندگی تان را تغییر دهید تا زندگی تازه اي را آغاز کنید. شاید عده اي از متولدین برج سنبله درسال ۲۰۲۱ خانواده جدیدی تشکیل داده یا عضو جدیدی در زندگی خود بپذیرند. بنابر این انتظار ازدواج یا روابط عاشقانه جدید را داشته باشید. هم چنین ممکن اسـت یک کتاب چاپ کنید، یک مقاله عالی بنویسید یا از دست عقاید قدیمی و محدود کننده خلاص شوید.

 

طالع بینی برج میزان در سال جدید

برای متولدین برج میزان، سال ۲۰۲۱ سال ممی در زمینه اعتبار پیدا کردن و ارزشمند شناختن اعمال خواهد بود. بعنوان متولد برج میزان اغلب میدانید چـه بگویید و چـه کاری انجام دهید تا آرامش را حفظ کنید و از دردسر فرار کنید. امسال ممکن اسـت تجارب بسیار مهمی داشته باشید چـه دنبال کردن ایده هاي خلاقانه و جدید باشد و چـه خلاص شدن از دست روابط عاشقانه ناسالم.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

درسال ۲۰۲۱ فراموش نکنید کـه علاوه بر کار بـه خوشگذرانی و لذت بردن نیز فکر کنید و می‌توان انتظار خوش شانسی در زمینه هاي عشقی را نیز داشته باشید. شاید سال جدید با ورود یک فرزند جدید بـه زندگی تان همراه باشد. سال بعد باید طرز فکرتان را تغییر داده و با دنیای اطرافتان ارتباط برقرار کنید. بهتر اسـت درسال ۲۰۲۱ از دست افکار قدیمی خلاص شده و با مهارت ها، اطلاعات و ارتباطات با افراد جدید کنار بیایید.

 

بطور کلی می‌توان گفت کـه سال ۲۰۲۱ با تغییرات فکری گسترده برای عده اي از متولدان برج میزان همراه خواهد بود. سال جدید وادار خواهید شد با موقعیت ها و مسائلی روبه‌رو شوید کـه همیشه از آنها فرار کرده‌اید. هم چنین سال جدید ممکن اسـت از بدهی هاي مالی تان خلاص شوید و ترستان از نداری و کمبودها از بین خواهد رفت.

 

طالع بینی برج عقرب در سال 1400

درسال ۲۰۲۱، متولدین برج عقرب باید دنبال ترکیبی از ثبات و آزادی باشند و امکان دستیابی بـه هر دوی آنها بسیار بالاست. نکته مهم این اسـت کـه درسال جدید احساس و خاطرجمعی بخود بسیار اهمیت دارد. سال جدید ممکن اسـت با مسائلی مانند کنار آمدن با رفتن عزیزان یا از دست دادنشان یا حتی یادگیری استقلال در زمینه احساسی و عاطفی مواجه شوید.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

هم چنین سال جدید شاید از روابط بسیار قدیمی و طولانی کـه بـه منفعتتان نیز خلاص شوید و دیدگاهتان نسبت بـه رابطه و شراکت تغییر خواهد کرد. باید بـه دنبال افرادی باشید کـه شـما رابا چیزها و مسیرهای تازه اي آشنا خواهند کرد در حالی‌کـه آزادی تان را از شـما دریغ نخواهند کرد. نقل مکان بـه یکجای بهتر یا شرایط زندگی بهتر برایتان فراهم خواهد شد.

 

درسال جدید در زمینه مسائل اقتصادی رویه خودرا تغییر داده و تجدیدنظر کنید. سال ۲۰۲۱ برای متولدان برج عقرب با پایان یافتن برخی روابط بیفایده و بی نتیجه اما طولانی همراه خواهد بود، چـه در حوزه خصوصی و چـه حوزه کاری، پس انتظار پایان رابطه عاطفی تان را داشته باشید. با این وجود فرصت هاي بی شماری در ادامه سال برای پیدا کردن عشق تازه و التیام عشق نافرجام گذاشته خواهید داشت.

 

طالع بینی برج قوس در سال جدید

متولدان برج قوس باید انتظار تغییرات ظاهری و باطنی بزرگی را داشته باشند. ترکیب ستارگان برای متولد برج جوزا بـه این معنی اسـت کـه باید عادات و باورهای مضر قدیمی را کنار گذاشته و تمرکز و زمان خود رابه چیزهای مهم تر بدهید. باید از تمام فرصت هایي کـه زندگی در اختیار شـما قرار میدهد استفاده کنید. نکته مهم این اسـت کـه درسال ۲۰۲۱ متولدین برج قوس باید نه گفتن رابه قانون اصلی زندگی شان تبدیل کنند.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱ بهترین فرصت برای پیدا کردن یک کار جدید یا یادگیری یک مهارت تازه اسـت. بـه سلامت فیزیکی و جسمی خود اهمیت زیادی بدهید و انتظار داشته باشید بخاطر کار بزرگی کـه انجام خواهید داد مورد توجه قرار بگیرید. با فعال شدن حوزه مشارکتتان باید انتظار قدم گذاشتن دریک مسیر جدید را داشته و اهمیت کار تیمی را درک کنید، کاری تیمی کـه آزادی شـما را در دسترس خطر قرار نمیدهد.

 

طالع بینی برج جدی در سال جدید

آزادی مهمترین تم برای متولدین برج جدی درسال ۲۰۲۱ خواهد بود. بجای محاسبه خودتان بر اساس راندمان کاری یا تمجیدهایی کـه دریافت میکنید باید بـه دستاوردهای شخصی واقعی تان توجه کنید. شاید این امر بر اساس سازماندهی مجدد مالی تان باشد، برای مثال درآمد کمتر برای دوره اي موقتی در ازای داشتن کاری کـه رضایت بیشتری ازآن دارید.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

اما انتظار می‌رود کـه برای پیدا کردن یک کار مناسب و راضی کننده زیاد بـه دردسر نیفتید. نیاز بـه آزادی و آزمایش کردن خود ممکن اسـت از طریق آشنایی با افراد تازه محقق شود. برای متولدین برج جدی، سال ۲۰۲۱ باید سال اهمیت فراوان بـه قلب و روح باشد. بدین ترتیب شاید وادار شوید بـه سراغ روان شناس یا درمانگر بروید.

 

درسال ۲۰۲۱ روی برنامه ریزی اقتصادی تان کنتر بیشتری داشته باشید. اگر متاهل هستید بهتر اسـت بخشی از پس اندازتان را برای کارهای آینده نگه دارید. سال ۲۰۲۱ سال خوبی برای روابط عاشقانه متولدان برج جدی اسـت و بهمین دلیل می‌تواند انتظار شکل‌گیری روابط عاشقانه جدید یا تحکیم روابط گذشته را داشت.

 

طالع بینی برج دلو در سال 2021

سال ۲۰۲۱ برای متولدان برج دلو سال کار کردن بر روی خود خواهد بود چـه اهمیت دادن بیشتر بـه سلامت جسمی یا کارهایی کـه شرایطت جسمی تان را التیام خواهد بخشید. شاید بـه این نتیجه برسید کـه بیش از حد در جمع هاي شلوغ حاضر شده اید و باید جایگاه واقعی تان را پیدا کنید. باید بدانید کـه از دست چیزهایی کـه شـما رابا چیزهای ناخوشایند در گذشته مرتبط می سازند خلاص شوید.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

بـه قدرت تان ایمان داشته و بـه دنبال پیشرفتی بسیار بیشتر از گذشته باشید. درسال جدید از تمجیدهای گسترده و قرار گرفتن در مکان هاي مناسب فراوان تعجب نکنید. سال جدید تشنه تجارب تازه برای نشان دادن استعدادهایتان خواهید بودو بـه یاد داشته باشید کـه بـه لذت بردن و شادی بیشترین اهمیت را بدهید. در زمینه مسائل خانوادگی و عاشقانه نیز ممکن اسـت عشق تازه اي پیدا کرده یا صاحب فرزند شوید.

 

طالع بینی برج حوت در سال 1400

شـما ذاتاً انسان بصیر، سرزنده و پراحساسی هستید. درسال ۲۰۲۱ باید روی غلبه کردن بر پشیمانی ها و افسوس هایتان نسبت بـه گذشته و یا ترسی کـه نسبت بـه آینده دارید تمرکز داشته باشید. روی اکنون و حال تمرکز کنید، خودتان را پذیرفته و رویاهای غیر معمول و دست نیافتنی را رها کنید. اما این بدان معنا نیست کـه سالی تاریک و پر از ناامیدی را در پیش دارید.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

در مهم‌ترین لحظات آن چیزی کـه نیاز دارید را بدست خواهید آورد، مانند یک هدیه یا یک کمک بزرگ. هم چنین می‌توانید انتظار رشد عرفانی و حمایت بسیار قابل توجهی را داشته باشید. سال ۲۰۲۱ برای متولدان برج حوت سالی پر از شانس خوب، فرصت ها و پول بیشتر و توجه بسیار از جانب اطرافیان خواهد بود. برنامه ریزی درسال جدید از اهمیت بساری برخوردار اسـت پس آنرا فراموش نکنید.

 

در سال جدید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟

درسال ۲۰۲۱ گره شمالی برج جوزا در جوزا خواهد افتاد کـه باعث میشود همه ی مـا بـه شفافیت در موضوع ها برسیم در حالی‌کـه بـه درک بهتر و بزرگ تری از زندگی برسیم. این بدان معناست کـه گره جنوبی سرنوشت در برج فلکی قوس خواهد بودو این خود بـه معنای رها شدن از فلسفه هاي قدیمی و منسوخ هستیم.

بهترین طالع بینی سال 1400 - 2021 | فال سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱

درسال ۲۰۲۱ چهار مورد گرفتگی ماه یا خورشید رخ خواهد داد. هر یک از این موارد با تغییرات بزرگی در شرایط و روابط با نور همراه خواهد بود. این گرفتگی ها در تاریخ هاي زیر رخ خواهند داد. ماه گرفتگی در برج قوس در ۲۶ می، خورشید گرفتگی در برج جوزا در ۱۰ ژوئن، ماه گرفتگی در برج ثور در ۱۹ نوامبر و خورشید گرفتگی در برج قوس در ۴ دسامبر.

 

عقب نشینی عطارد در ۳۰ ژانویه تا ۲۱ فوریه در برج فلکی دلو، ۲۹ می تا ۲۲ ژوئن در برج فلکی جوزا و از ۲۷ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر در برج فلکی میزان رخ خواهد داد. در طی این مدت عمیق ترین دیدگاه ها و ایدئولوژی هاي مـا تغییر یافته و دچار تکامل خواهند شد.