پیس کمپ پورتال

فروش ماهی

خانم زیبا رو رباتیک در استادیوم چین + عکس

خانم زیبا رو رباتیک در استادیوم چین + عکس

خانم زیبا رو رباتیک در استادیوم چین  مراجعه کنندگانی که وارد نمایشگاه فرهنگی تیانجین در استادیوم  چین می شدند با خانم زیباروی روباتیک برخورد می نمودند.

 

به گزارش پیس کمپ نمایشگاه فرهنگی تابستانی “داووس فورم”شب پنج شنبه در استادیوم مینی یوان شهر تیانجین چین گشایش یافت.بانوی روباتیک از حواشی خبرساز نمایشگاه بود.افراد بسیاری به دور خانم جمع می شدند و با عکس گرفتن سعی داشتند نحوه عکس العمل او را ببینند.

خانم زیبا رو رباتیک در استادیوم چین + عکس

خانم زیبا رو رباتیک در استادیوم چین + عکس

خانم زیبا رو رباتیک در استادیوم چین + عکس

خانم زیبا رو رباتیک در استادیوم چین + عکس

خانم زیبا رو رباتیک در استادیوم چین + عکس

 

 

 

منبع: دیلی خبر