پیس کمپ پورتال

فروش ماهی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهات امام علی النقی الهادی 

در اینبخش مجموعه جدید از عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی را مرور میکنیم. درسال جاری بعلت شیوع ویروس کرونا مجالس سوگواری بطور محدودی برپا میشوند و افراد زیادی نمیتوانند در مجلس روضه و سینه زنی شرکت کنند بهمین خاطر هم میتوانیم ارادت خود نسبت بـه ائمه معصوم رابه بـه اشتراک گذاری پست ها و استوری ها در شبکه هاي اجتماعی نشان دهیم.

 

عکس تسلیت شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

ز دست رفته شکیبم خدا کند کـه نصیبم کند

شود یا زیارت صحن و سرایِ حضرتِ هادی

اگر بـه سامره ام اوفتد گذر سر و جان را

کنم نثار بـه گنبد نمایِ حضرت هادی

دلم کـه درد گناهش بـه احتضار کشانده

پناه برده بـه دارالشفایِ حضرت هادی

مرا رضایتِ ابن الرضا خوش اسـت کـه دانم

بوَد رضایِ خدا در رضایِ حضرت هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

بـه زور خوانده بـه بزم شراب حجت حق را

نکرد شرم و حیا از خدایِ حضرت هادی

گهی بـه بزم شراب و گهی بـه مجلسِ دشمن

چگونه اشک نریزم برای حضرت هادی

چگونه اشک نریزند دوستان بـه عزایش

کـه گشته فاطمه صاحب عزایِ حضرت هادی

غریب و بی کس و تنها شهید گشته چو جدش

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

مـن مَظلم، پا بَظلم

بـه تـو یا حضرت هادي

میخونم، مَدیونم

بـه تـو یا حضرت هادي

ای دینم، آئینم

تویي یا حضرت هادي

لبیک یا، امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

متن تسلیت شهادت امام هادی «ع»

خدا سم جنایت

بـه جانم چو اثر کرد

دل پر غم مـن را

پر از سوز و شرر کرد

شده مرثیه ي مـن

بـه سوز دل و آوا

واویلا واویلا…

ازین سم خدایا

تمام بدنم سوخت

دراین وادی غربت

همه ی جان و تنم سوخت

بـه دل آرزوی مرگ

بـه لب ذکر یا زهرا

واویلا واویلا…

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

باز گویا هوایِ دل ابری اسـت

آسمان غصه دارِ مهتاب اسـت

ولی مـن همنشینِ با اشکم

چشم هایم شبیه سرداب اسـت

دارد از عرش ناله می بارد

ملک و جن و انس نالانند

چشم هايِ فرات بارانی ست

سامرا باز بیتُ الاحزان ست

باز امشب دلم بـه دریا زد

در يَم معرفت شنا کردم

باز امشب یه عشقِ یادِ شـما

جامعه خواندم و دعا کردم

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

عکس تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی + متن و شعر شهادت امام هادی

شعر شهادت امام علی النقی الهادی «ع»

در شبِ شوم کاخِ عباسی

مثله خورشید منجلی هستی

دست هايِ مبارکت بسته س

هرچه باشد تـو هم علی هستی …

رسم این خانواده شد غربت

مثله زینب چرا اسیر شدي

مو سپیدی برایتان زود اسـت

در جوانی چقدر پیر شدي